Taisyklės

DOUGLAS.LT prekių ir dovanų kortelių bei kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje Douglas.lt susijusios nuostatos.
1.2. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes bei dovanų korteles bei kuponus interneto parduotuvėje Douglas.lt turi teisę išimtinai tik:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Douglas.lt.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1.Apsipirkti Douglas.lt gali  registruoti ir neregistruoti vartotojai. Darant užsakymą Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą, telefoną , el. pašto adresą. Prisijungti užtenka tik el. pašto ir slaptažodžio, lojaliems pirkėjams - el. pašto ir lojalumo kortelės numerio.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (jei pirkėjas nenurodo kitaip).

2.3. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Douglas LT“, juridinio asmens kodas 300072230, PVM mokėtojo kodas LT100001401214, buveinė L.Zamenhofo g. 3, LT-06332, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas.

2.4. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.6. Remiantis šių Taisyklių 10.3. punktu, Pardavėjo darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI UŽSAKYMĄ“.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Douglas.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Douglas.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve Douglas.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Douglas.lt.
5.2. Kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas, tuomet užsakymas anuliuojamas, Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai tik už prekes, mokestis už pristatymą lieka Pardavėjui.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Douglas.lt duomenų.
6.3. Interneto parduotuvės Douglas.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Douglas.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Douglas.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) d.d, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 (septynias) d.d jei daromas tarptautinis pavedimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 d.d (septynias) jei daromas tarptautinis pavedimas, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, prekės, dovanų kortelės ir kuponai
8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje Douglas.lt nurodomos eurais, PVM įtrauktas į kainą.

8.2. Internetinė parduotuvė prekiauja kosmetikos ir parfumerijos prekėmis, aksesuarais bei namų dekoravimo produktais, dovanų kortelėmis (plastikinės, nominalai - 10, 15, 20, 30 Eur), el.dovanų kuponais (spausdinamas, nominalai 10, 15,  20, 30 Eur).

8.3. Elektroninį Douglas dovanų kuponą pirkėjas gali įsigyti iškart užsisakęs ir apmokėjęs bei jį atsispausdinęs. Apribojimas: Douglas dovanų kuponas gali būti perkamas tik atskirai nuo prekių ar kitų Douglas dovanų kortelių.

8.4. Minimali užsakymo suma yra 10 Eur.


9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
9.1.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt ir opay.lt;

9.1.2. pavedimu;

9.1.3. grynais ar kortele, Kurjeriui pristačius prekes;

9.1.4. "Douglas" dovanų kortele arba e-kuponu;

9.1.5. "Gera dovana" kuponu.

9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas  9.1.2. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

9.4. Už Elektroninį Douglas dovanų kuponą galima atsiskaityti tik elektronine bankininkyste.

10. Prekių pristatymas
10.1 Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
10.1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba kita konkretus asmuo, kuris nurodytas, kaip siuntinio Gavėjas;

10.1.2 prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.1.3. pristatymo mokestis Lietuvoje (užsakymams į Kuršių Neriją imamas papildomas 21,72 Eur. Už siuntinį mokestis) – pristatant DPD kurjeriu - 3,20 Eur, į OMNIVA paštomatus - 2,20 Eur, į LP EXPRESS paštomatus - 2,50 Eur. Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) yra 49 Eur. ir daugiau, pristatymas yra nemokamas. Pirkėjas gali pasirinkti nemokamą atsiėmimą nurodytose DOUGLAS parduotuvėse.

10.1.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas.
10.2. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
10.3. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
10.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

10.5. Elektroninį Douglas dovanų kuponą pirkėjas gali atsispausdinti iškart po apmokėjimo.

11. Prekių grąžinimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prekių gražinimo dokumentą.11.3. 11.1 Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.4.7. tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise (prekės grąžinimas be Pardavėjo kaltės), Pirkėjui tenka prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos;
11.4.8. prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;
11.4.9. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Jei prekė grąžinama nesant Pardavėjo kaltės, prekių siuntimo kaina nėra grąžinama.

12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Douglas.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Douglas.lt.
13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo
14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.