Prekių vertinimo taisyklės

Douglas.lt internetinėje parduotuvėje vartotojams yra suteikiama galimybė komentuoti ir vertinti produktus. Taip pat vartotojai turi teisę susipažinti su kitų, produktus įsigijusių ar juos išbandžiusių vartotojų vertinimais ir komentarais.

Nuo 2022-05-28 įsigalioja žemiau numatyta komentarų pateikimo ir jų administravimo tvarka. Iki minėtos datos produktus komentuoti ir vertinti galėjo visi vartotojai.

 

Kaip komentuoti?

Douglas.lt komentuoti ir palikti produkto įvertinimą gali tik tie vartotojai, kurie puslapyje www.douglas.lt yra užsiregistravę ir sukūrę asmeninę paskyrą.

Iki 2022-05-28 sistemoje palikti neregistruotų vartotojų komentarai ir vertinamai trinami nebus. Už juos palikusių vartotojų asmeninės patirties buvimą UAB DOUGLAS LT neatsako.

 

Kas gali komentuoti?

Komentarus rašyti ir produktus vertinti gali tik tą produktą pirkęs arba išbandęs vartotojas. Produkto vertinimo metu vartotojas privalo deklaruoti, kuo remiantis produktas yra vertinamas ir pažymėti tinkamą variantą: „Esu pirkęs“ ; „Esu išbandęs“. Šis pasirinkimas yra rodomas prie palikto komentaro/vertinimo.

 

Reikšmių paaiškinimas:

„Esu pirkęs“ - renkasi tas vartotojas, kuris už savo lėšas yra įsigijęs vertinamą ar komentuojamą produktą. Įsigijimas galėjo įvykti tiek DOUGLAS, tiek kito ženklo parduotuvėse.

„Esu išbandęs“ – renkasi tas vartotojas, kuris nėra pirkęs, bet kitais būdais yra gavęs ir pabandęs komentuojamą ir vertinamą produktą. Tai galėtų būti: produktas gautas kaip dovana; buvo išmėgintas mėginukas; buvo išmėgintas prekybos vietoje esantis testeris; kiti panašūs atvejai.

Vartotojai, kurie prekę vertina ir ją komentuoja po apsipirkimo gautoje anketoje, deklaruoti, kuo remiantis produktas yra vertinamas neturės. Prie tokių vartotojų komentarų automatiškai bus uždėtas pranešimas „Esu pirkęs“.

Įtarus ar gavus pranešimą, kad vartotojo paliktas komentaras nebuvo parašytas remiantis savo patirtimi, iš sistemos bus pašalintas.

Jeigu DOUGLAS įmonės darbuotojas yra pirkęs arba išbandęs produktą, jo teisė palikti ir įvertinti prekę nėra ribojama.

 

Ką rodome?

Puslapyje rodomi visi DOUGLAS atsiliepimų politiką atitinkantys, tiek teigiami, tiek neigiami, vartotojų komentarai.

 

Neatvaizduojami komentarai

Douglas.lt pasilieka teisę deaktyvuoti:

  • nepagarbius, įžeidžiančius, neapykantą skatinančius komentarus;
  • komentarus, kuriuose vartojami necenzūriniai žodžiai;
  • komentarus, kurie, gamintojui atnaujinus produkto pakuotę ar sudėtį, nebeatitinka parduodamo produkto savybių;
  • su produktu nesusijusius komentarus;
  • komentarus, kuriuose skleidžiama reklama ar naudojamos nuorodos į kitas svetaines;
  • įtarus ar gavus pranešimą, kad vartotojo paliktas komentaras nebuvo parašytas remiantis savo patirtimi.

GROŽIO PASAULIS DABAR DAR ARČIAU TAVĘS!

Atsisiųsk mūsų programėlę!