PRIVATUMO POLITIKA

DOUGLAS klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame jums naudojantis DOUGLAS kortele pagal DOUGLAS lojalumo programos taisykles ir paskyra www.douglas.lt.

UAB „DOUGLAS LT“ gerbia Jūsų privatumą ir nerenka Jūsų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Jūsų, kaip fizinio asmens, tapatybę. UAB „DOUGLAS LT“ išduodama DOUGLAS kortelė yra ne vardinė, tad visi mūsų renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys yra siejami tik su unikaliu DOUGLAS kortelės numeriu ir niekaip neleidžia nustatyti Jūsų tapatybės.

1. Duomenų rinkimas ir tvarkymo tikslai.

Įsigydami DOUGLAS kortelę ir (ar) registruodamiesi www.douglas.lt paskyroje, Jūs pateikiate mums šiuos lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus duomenis: vardą, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes, kurias įsigyjate naudodamiesi DOUGLAS kortele. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

2. Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti pildydami DOUGLAS kortelės anketą ir (ar) registruodamiesi www.douglas.lt paskyroje.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti  savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@douglas.lt arba paštu: UAB „DOUGLAS LT“, Švitrigailos 11 M, LT-03228, Vilnius.

3. Duomenų tvarkymo terminas

Visus duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų DOUGLAS kortelės duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol galioja Jūsų lojalumo programos kortelė ir kol Jūs dalyvaujate DOUGLAS lojalumo programoje.

Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokioje tikslinėje programoje ir  1 mėn. nuo dalyvavimo pabaigos.

4. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims.

Jūsų DOUGLAS kortelės duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti DOUGLAS lojalumo programą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai ir pan. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

5. Duomenų apsauga

Nepaisant to, kad mūsų tvarkomi duomenys nesuteikia galimybės Jus identifikuoti ir nustatyti Jūsų tapatybės, mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6. Jūsų sutikimai ir teisės

Įsigydami DOUGLAS kortelę ir (ar) registruodamiesi DOUGLAS paskyroje, Jūs sutinkate, kad UAB „DOUGLAS LT“ tvarkytų su Jumis susijusius duomenis, laikydamasi šios politikos sąlygų bei taikomų teisės aktų reikalavimų.

Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite įsigyti DOUGLAS kortelės ir (ar) toliau dalyvauti DOUGLAS lojalumo programoje arba negalėsime Jums suteikti visų arba dalies pageidaujamų paslaugų ir užtikrinti visų DOUGLAS lojalumo programos privalumų bei naudų.

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@douglas.lt arba paštu: UAB „DOUGLAS LT“, Švitrigailos 11 M, LT-03228, Vilnius, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų DOUGLAS kortelės duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų.

Duomenis atnaujinti ir patikslinti Jūs taip pat galite bet kada savo DOUGLAS kortelės paskyroje.

7. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2016 m. sausio mėn. 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.douglas.lt/privatumo-politika.

LAIMĖK ypatingą buteliuką

DALYVAUK CAROLINA HERRERA LOTERIJOJE!

REGISTRUOK čekį ir
LAIMĖK CAROLINA HERRERA 80 ml talpos unikalų buteliuką!

REGISTRUOK!