PRIVATUMO POLITIKA

DOUGLAS klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis DOUGLAS kortele pagal DOUGLAS lojalumo programos taisykles ir paskyra www.douglas.lt bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje.

 

UAB „DOUGLAS LT“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

 

 1. DOUGLAS kortelė ir lojalumo programa

Įsigydami DOUGLAS kortelę ir (ar) registruodamiesi www.douglas.lt paskyroje, Jūs pateikiate mums šiuos lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, lytį, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį, mėgstamiausią kosmetikos ar parfumerijos ženklą ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos Jūsų duomenis.

Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite įsigyti DOUGLAS kortelės ir (ar) toliau dalyvauti DOUGLAS lojalumo programoje arba negalėsime Jums suteikti visų arba dalies pageidaujamų paslaugų ir užtikrinti visų DOUGLAS lojalumo programos privalumų bei naudų.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes, kurias įsigyjate naudodamiesi DOUGLAS kortele. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

 1. Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti pildydami DOUGLAS kortelės anketą ir (ar) registruodamiesi www.douglas.lt paskyroje.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@douglas.lt arba paštu: UAB „DOUGLAS LT“, L. Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius.

Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti DOUGLAS naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.

 1. Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas

Įsigyjant prekes mūsų internetinė parduotuvėje www.douglas.lt, sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, Douglas parduotuvė, Omniva paštomatas ar LT Express paštomatas, kuriame pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.

 1. Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas ir CV) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie susiję yra su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir tvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

 1. Internetinės svetainės užklausos

Kai pateikiate užklausą mūsų internetinėje svetainėje www.douglas.lt, tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir komentarą. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų DOUGLAS negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

 1. Žaidimai ir loterijos

Remdamiesi Jūsų sutikimu, tam, kad galėtume organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, mes tvarkome loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų DOUGLAS negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

 1. Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų DOUGLAS kortelės duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol galioja Jūsų lojalumo programos kortelė ir kol Jūs dalyvaujate DOUGLAS lojalumo programoje arba tol, kol pateikiate rašytinį pareiškimą, patvirtinantį, kad nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu arba prašote šį asmens duomenų tvarkymą nutraukti.

Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokioje tikslinėje programoje ir 1 mėn. nuo dalyvavimo pabaigos.

Jūsų užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 metų.

Internetinės svetainės užklausų duomenis bei žaidimų ir loterijų duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo bet kurioje DOUGLAS parduotuvėje / internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

 1. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims.

Jūsų DOUGLAS kortelės duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti DOUGLAS lojalumo programą ir DOUGLAS internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

 1. Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

 1. Jūsų sutikimai ir teisės

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@douglas.lt arba paštu: UAB „DOUGLAS LT“, L. Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų DOUGLAS kortelės duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti panaikinti Jūsų turimą paskyrą, sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenis atnaujinti ir patikslinti Jūs taip pat galite bet kada savo DOUGLAS kortelės paskyroje.

Taip pat turite teisę bet kada panaikinti savo turimą www.douglas.lt internetinę paskyrą. Šį pageidavimą galite inicijuoti savo paskyros lange pasirinkę „Asmeniniai nustatymai" ir skiltyje "Paskyros pašalinimas" paspaudę „Trinti".

 1. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.douglas.lt/privatumo-politika.

 

 

SLAPUKŲ (angl. Cookies) NAUDOJIMO POLITIKA
Slapukai (angl. Cookies) – tai maži failai, kuriuos siunčia ir Tavo kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose lankaisi. Slapukai išsaugomi Tavo naršyklės failų kataloge. Kitą kartą, kai lankysiesi toje svetainėje, Tavo naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal tai svetainei arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką.

Kai apsilankai mūsų tinklalapyje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Tau. Tam ir reikalingi slapukai. Jie padeda mums atpažinti Tave kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Tavo lankymosi tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne Tau.

Daugiau informacijos apie slapukų rinkimą, galiojimą ir paskirtį galima rasti ČIA.

GROŽIO PASAULIS DABAR DAR ARČIAU TAVĘS!

Atsisiųsk mūsų programėlę!